Odczyty wodomierzy w m. Wijewo

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH WODOMIERZY

W dniach od 28.07.2022 r. do 30.07.2022 w m. WIJEWO pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o. będą prowadzili odczyty wodomierzy w celu obliczenia należności za odprowadzanie ścieków.

Odbiorcy usług mogą przesłać dane, to jest nr wodomierza, jego stan i/lub nr i stan podlicznika do końca miesiąca rozliczeniowego:

  • telefonicznie lub SMS-em na nr tel. 885 116 020,
  • przez stronę internetową https://gzkwijewo.pl/e-bok/,
  • drogą elektroniczną na adres biuro@gzkwijewo.pl.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC! 🙂