Odczyt liczników

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH WODOMIERZY

W dniach od 02.01.2019 r. do 10.01.2019 r. w miejscowości Brenno,pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o. będą prowadzili odczyty wodomierzy w celu obliczenia należności za odprowadzanie ścieków. Odbiorcy usług mogą przesłać dane, to jest nr wodomierza i jego stan w dniu odczytu telefonicznie lub sms-em na nr tel. 885 116 020 bądź drogą elektroniczną na adres biuro@gzkwijewo.pl.