Odczyt Wodomierzy

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH WODOMIERZY

W dniach od 16.12.2019 r. do 22.12.2019 r. w m. WIJEWO, a w dniach od 23.12.2019 r. do 31.12.2019 r. w m. BRENNO, pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o. będą prowadzili odczyty wodomierzy w celu obliczenia należności za odprowadzanie ścieków. Odbiorcy usług mogą przesłać dane, to jest nr wodomierza i jego stan w dniu odczytu telefonicznie lub sms-em na nr tel. 885 116 020 bądź drogą elektroniczną na adres biuro@gzkwijewo.pl .

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 grudnia 2019 r. GZKW Sp. z o.o. zmienia adres z dotychczasowego na:
ul. Powstańców Wlkp. 44a
64-150 Wijewo.
Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Prezes Zarządu GZKW Sp. z o.o.