Ogłoszenie o odczytach wodomierzy

W dniach 26.08.2019 r. – 31.08.2019 rw Brennie pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o. będą prowadzili odczyty wodomierzy celem ustalenia naliczeń za odprowadzanie ścieków. Odbiorcy usług mogą przesłać dane, to jest nr licznika i jego stan w dniu odczytu telefonicznie lub sms-em na nr tel. 885 116 020 bądź drogą elektroniczną na adres biuro@gzkwijewo.pl.

Aleksander Poszwiński

      Prezes Zarządu