Ogłoszenie o odczytach wodomierzy

W dniach od 24.06.2019 r. do 29.06.2019 r. w WIJEWO, pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o. będą prowadzili odczyty wodomierzy w celu obliczenia należności za odprowadzanie ścieków. Odbiorcy usług mogą przesłać dane, to jest nr wodomierza i jego stan w dniu odczytu telefonicznie lub sms-em na nr tel. 885 116 020 bądź drogą elektroniczną na adres biuro@gzkwijewo.pl .

Aleksander Poszwiński

Prezes Zarządu