Odczyty wodomierzy w miejscowości Brenno

Odczyty wodomierzy w miejscowości Brenno

W dniach od 24 do 27 lutego 2021 roku odbędą się odczyty wodomierzy w miejscowości Brenno, w celu naliczenia należności za odprowadzanie ścieków.