Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie

Prace w ramach Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” dobiegają końca. W Potrzebowie powstanie sieć kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym wraz z monitoringiem o łącznej długości 2606 m oraz 85 sztuk zbiorczych przydomowych studni zaworowych, do których odprowadzane będą ścieki z budynków.

Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Całek Usługi Budowlane i Instalacyjne.

Zdjęcia z budowy w Potrzebowie