BONIFIKATA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI POTRZEBOWO

BONIFIKATA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI POTRZEBOWO

Prace rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo zostały zakończone.

Przedmiot umowy obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym wraz z odejściami bocznymi od kanałów oraz budowę zbiorczych przydomowych studni zaworowych, zbiorczych przydomowych studzienek, do których odprowadzane będą ścieki z budynków, przyłączy i przykanalików.

Z dniem 01.06.2022rok zostało wprowadzone Rozporządzenie w sprawie bonifikaty za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców wsi Potrzebowo w wysokości 7zł + 8% VAT. Bonifikata wprowadzona została na okres 01.06.2022- 31.08.2022rok

Zachęcamy wszystkich mieszkańców miejscowości Potrzebowo do podłączania się do sieci kanalizacyjnej. 😊