UCHWAŁA NR XLIV/331/2022 RADY GMINY WIJEWO

Uchwała nr XLIV/331/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo.