Zmieńmy nawyki dla swojego dobra! :)

Ścieki spłukiwane w ubikacji przyczyniają się do powstawania awarii studzienek zaworowych, urządzeń na przepompowni oraz na oczyszczalni ścieków przez co generują dodatkowe koszty czyszczenia i eksploatacji,

Prosimy nie wrzucać :

  1. chusteczek nawilżających oraz ścierek papierowych bawełnianych / ręczników kuchennych – one się nie rozpuszczają !
  2. patyczków do czyszczenia uszu
  3. artykułów higienicznych tj. waty, pieluchy czy podpaski.

Niestosowanie się do zasad będzie skutkować opłaceniem kosztów napraw studzienki zaworowej znajdującej się na posesji k w wysokości 250zł za każdą awarię.